Trong cuộc đấu thầu G2G trực tuyến ngày 8/6 của Philippines để mua 300.000 tấn gạo, 4 nước Châu Á là Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ đã gửi hồ sơ dự thầu để tham gia gói thầu. Đây là lần mua đấu giá đầu tiên dưới hình thức liên Chính phủ kể từ khi ngành gạo Philippines được tự do hóa.
Tập đoàn Thương mại Quốc tế Philippines (PITC) được Chính phủ nước này giao khoản tiền trị giá 7,45 tỷ peso (149 triệu USD) để mua lượng gạo trên.
Trong gói thầu này, Philippines có nhu cầu mua gạo 25% tấm, giá tham khảo là 497,62 USD/tấn, giao tại các cảng Manila, Cebu, Tacloban, Zamboanga và Davao. Dự kiến, 150.000 tấn đầu tiên sẽ được giao trước ngày 14/7, số còn lại sẽ được giao trước ngày 14/8.
Với gói thầu gạo đầu tiên có khối lượng 174.000 tấn nhập cảng Manila, Liên đoàn gạo Myanmar đã chào bán 33.000 tấn với mức giá bỏ thầu thấp nhất là 489,25 USD/tấn. Trong khi đó, Công ty Vinafood 1 của Việt Nam bỏ giá cao hơn, là 530 USD/tấn, với khối lượng 129.000 tấn. Bộ Ngoại thương Thái Lan bỏ thầu với mức giá cao nhất là 541 USD/tấn kèm đề nghị cung ứng toàn bộ khối lượng gạo tại cảng Manila.
Với gói thầu thứ hai giao tại cảng Cebu có khối lượng 42.000 tấn, Liên đoàn tiếp thị hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Ấn Độ bỏ giá thầu thấp nhất là 484,70 USD/tấn cho toàn bộ khối lượng này. Trong khi đó, giá bỏ thầu của Myanmar là 494,25 USD/tấn, Việt Nam là 530 USD/tấn.
Đối với gói thầu 15.000 tấn giao tại cảng Tacloban, Ấn Độ cũng có giá thầu thấp nhất là 485,70 và đề nghị cung cấp một nửa gói này, trong khi Việt Nam bỏ giá 530 USD/tấn.
Với gói thầu 24.000 tấn giao tại Zamboanga, Ấn Độ cũng đưa ra mức thấp nhất là 484,70 USD/tấn, thấp hơn nhiều mức 530 USD/tấn của Việt Nam.
Gói thầu thứ 5 giao tại Davao với 45.000 tấn nhận được đơn bỏ thầu của cả Việt nam và Ấn Độ, theo đó Ấn Độ chào giá 485,70 USD/tấn với một nửa khối lượng, trong khi phía doanh nghiệp Việt Nam đưa ra mức 497,20 USD/tấn.
Kết quả, Philippines chốt mua 189.000 tấn gạo, vẫn còn 111.000 tấn so với kế hoạch (300.000 tấn) vẫn chưa mua được
Việt Nam trúng thầu 60.000 tấn với giá 497,3 USD/tấn, trong đó, có 45.000 tấn giao ở cảng Manila và 15.000 tấn giao hàng ở cảng Davao.
Ấn Độ trúng thầu số lượng nhiều nhất, với 96.000 tấn, bao gồm 42.000 tấn với giá 484,7 USD/tấn, giao ở cảng Cebu; 7.500 tấn với giá 485,7 USD/tấn, giao ở cảng Tacloban; 24.000 tấn với giá 484,7 USD/tấn, giao ở cảng Zamboanga và 22.500 tấn với giá 485,7 USD/tấn, giao ở cảng Davao. Myanmar trúng thầu bán 33.000 tấn với mức giá 489,3 USD/tấn, giao ở cảng Manila. Thái Lan không trúng gói thầu nào vì mức giá quá cao.
 

Nguồn: VITIC/philstar