Miguel Pon giám đốc ADECAFEH cho biết vụ thu hoạch cà phê đã chậm lại trong tháng 12/2018 do cà phê ở các khu vực cao chín chậm. Thiếu hụt nhân công cũng là một yếu tố.
Xuất khẩu từ quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất Trung Mỹ này đạt tổng cộng 356.598 bao (loại 60 kg/bao) trong tháng 12/2018 so với 422.141 bao trong cùng tháng năm 2017, theo số liệu sơ bộ từ Viện cà phê quốc gia (IHCAFE).
Xuất khẩu niên vụ 2018/19 dự kiến tăng 13% so với niên vụ trước đó do năng xuất của nông dân tăng.
Như các nhà sản xuất khác tại Trung Mỹ và Mexico, nông dân tại Honduras vẫn đang phục hồi từ bệnh nấm roya 4 năm trước. Vụ thu hoạch tại nước này bắt đầu từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.
Nguồn: VITIC/Reuters