Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,25 tỷ USD, tăng 9,6%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,12 tỷ USD, tăng 9,7% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 8,7%.

Tại thị trường nội địa, trong 5 tháng qua, giá lúa có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng. Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục nóng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Trong khi đó, giá tôm thẻ chân trắng khu vực ĐBSCL giảm mạnh do giá tôm trên thế giới giảm, sản lượng thu hoạch tại các nước sản xuất khá cao.

Cùng chung xu thế giảm giá còn có nhiều mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu... Cụ thể, giá cà phê giảm do thời tiết tại Brazil đang rất thuận lợi cho vụ cà phê hiện tại. Bên cạnh đó, Indonesia đã thu hoạch vụ mới. Điều này gây áp lực làm giảm giá cà phê. Giá tiêu giảm do nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu yếu…

Nguồn: Baohaiquan.vn