Ai Cập đã cấm xuất khẩu gạo suốt từ năm 2008 nhằm hạn chế sử dụng nước. “Chính phủ rất quan tâm tới việc bảo đảm các nhu cầu cho người tiêu dùng và xây dựng kho dự trữ lương thực chiến lược”, thông tin từ Bộ trên cho biết.
Nước này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 6,5 triệu tấn lúa trong niên vụ này, tăng so với 5,1 triệu tấn của niên vụ trước, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Phát ngôn viên của Bộ Cung ứng cho biết năng suất lúa ở Ai Cập vào khoảng 4 triệu tấn (quy gạo trắng), và tiêu thụ cả nước dự kiến đạt 3,3 triệu tấn, tức là có dư 700.000 tấn để đưa vào kho dự trữ. Ông này cho hay Ai Cập không có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ nước ngoài.
Nguồn: VITIC/Reuters