Ấn Độ - nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới – đã áp quy định về giới hạn lượng dự trữ đối với các thương gia trong niên vụ 2016/17 để kiểm soát giá vì sản lượng giảm do thời tiết khô hạn ảnh hưởng tới vụ mùa mía.

Nguồn: VITIC/Reuters