Ứớc năng suất bình quân đạt trên 5,98 tấn/ha khi thu hoạch sớm vụ lúa Đông Xuân, bà con nông dân trong tỉnh An Giang đã bán được giá khá cao.

Theo đó, do lượng lúa trong dân còn ít, giá lúa đang đứng ở mức khá cao như với lúa Đông Xuân trồng bằng giống lúa thường là IR50404 (lúa còn tươi) bán được giá từ 4.500 đồng- 4.600 đồng/kg, lúa chất lượng cao còn tươi giá từ 4.700 đồng- 4.800 đồng/kg. Lúa chất lượng cao đã phơi khô giá từ 5.650 đồng- 5.800 đồng/kg. Riêng giá lúa nếp còn tươi bán được giá từ 5.700 đồng - 5.800 đồng/kg, tăng bình quân là 50 đồng/kg. Gía gạo thường trên thị trường hiện nay được bán giá 10.000 đồng/kg và gạo lúa thơm giống Jasmine có giá là 14.000 đồng/kg.

Theo Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, do diễn biến thời tiết bất thường, buổi sáng nhiều nơi xuất hiện sương mù, nhiệt độ giảm thấp. Đến trưa nóng lên tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển nhất là bệnh đạo ôn lá làm giảm năng suất thu hoạch.

Thống kê từ đầu vụ đến nay, diện tích lúa Đông Xuân bị nhiễm sâu bệnh là 70.167 ha, sau khi chữa trị hiện còn 16.291 ha lúa bị nhiễm. Còn với các đối tượng dịch hại chính là rầy nâu diện tích hiện nhiễm 4.565 ha. Riêng với rầy có tuổi từ 1 đến 5, mật độ nhiễm từ 100 con đến 2.500 con/m2, rầy nâu sẽ gây hại từ nhẹ đến trung bình trên lúa đông xuân giai đoạn từ làm đòng đến trổ bông và trên các ruộng gieo trồng các giống như lúa nếp, giống lúa Jasmine 85. Bệnh đạo ôn diện tích hiện nhiễm 6.109 ha, tập trung tại huyện Châu Phú và Tịnh Biên, với tỷ lệ gây hại từ 1% đến10%, bệnh cấp 1 đến cấp 5.

Nguồn: bnews.vn