Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương