Theo đó, gạo mua sẽ là loại gạo đồ non basmati, giá chào là giá CIF, đã bao gồm giá gạo, tiền bảo hiểm, tiền vận tải và tiền lưu trên tàu.
Cuộc mở thầu dành cho tất cả các nhà xuất khẩu trên khắp thế giới, thời hạn giao hàng 40 ngày sau khi ký hợp đồng, các điều khoản tương tự như những cuộc đấu thầu khác trong thời gian gần đây.
Cuộc đấu thầu gần đây nhất hoàn thành vào ngày 12/9 theo đó Bangladesh mua 50.000 tấn với giá chào thấp nhất là 438 USD/tấn, CIF từ một công ty Thái Lan.
Chính phủ vẫn đang nỗ lực để tăng lượng dự trữ đệm nhằm hạ giá gạo trong nước và cũng đang tìm kiếm các hợp đồng liên chính phủ.
Tuần vừa qua, một phái đoàn của chính phủ Bangladesh đã tới Myanmar để hoàn tất hợp đồng liên chính phủ với khối lượng 300.000 tấn.
Trước đó, Bangladesh đã ký hợp đồng mua 250.000 tấn gạo trắng của Campuchia với giá 453 USD/tấn và trước nữa đã mua của Việt Nam.

Nguồn: VITIC/Reuters