Giá gạo trên bao gồm cả cước vận chuyển, phí bảo hiểm và phí bốc xếp.

Nguồn: VITIC/Reuters