Theo phản ánh của một số DN được công nhận nhóm sản phẩm cá đông lạnh, các lô hàng cá phile đông lạnh của một số DN XK sang Liên bang Nga bị vướng mắc tại một số cửa khẩu do nhóm sản phẩm cá đông lạnh chưa thể hiện rõ là bao gồm cá phile đông lạnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh này, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT đã có công văn số 1167/QLCL-CL1 ngày 10/6/2016 gửi FSVPS đề nghị bổ sung rõ nhóm sản phẩm: Phile cá (bao gồm cả thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Ngày 15/7/2016, FSVPS đã công nhận bổ sung nhóm sản phẩm “phile cá (bao gồm cả thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh” cho 06 cơ sở DL385, DL318, DL344, DL279, DL266, DL34.

Nguồn: vasep.com.vn