Công bố này là bước cuối cùng ngành cà phê trong nước Brazil khi bắt đầu mua cà phê robusta Việt Nam để giải quyết nguồn cung trong nước hạn hẹp, sau hai năm hạn hán tại bang trồng robusta chính Espirito Santo gây thiệt hại tới sản lượng.
Nghị định này giải quyết cơ bản thủ tục Brazil dự kiến chính quyền Việt Nam sẽ theo trong trong việc chuẩn bị các lô hàng, đặc biệt cần khử trùng hạt cà phê để giết côn trùng Trogoderma.
Nếu một lô hàng đến Brazil mà không có thông tin phù hợp liên quan tới việc khử trùng thì sẽ không được phép dỡ hàng, theo quy định này.
Nếu côn trùng này, một loại bọ cánh cứng hay bất kỳ loại nào khác trước đó không ghi nhận sự tồn tại ở Brazil trong bất cứ một lô hàng nào, tất cả việc nhập khẩu sẽ bị dừng. Brazil đã mở hạn ngạch để nhập khẩu 1 triệu bao loại 60 kg/bao từ Việt Nam với tổng khối lượng hàng tháng không lớn hơn 250.000 bao. Thuế nhập khẩu được thiết lập ở mức 2%.
Nguồn: VITIC/Reuters