Theo Conab – cơ quan cung cấp và thống kê lương thực của Brazil, mặc dù thời tiết tốt trong vụ thu hoạch nhưng diện tích giảm ở những khu vực trồng mía chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc hạ dự báo về sản lượng.
Sản lượng đường nước này dự báo sẽ đạt 39,46 triệu tấn, tăng 0,2% so với vụ trước, vì các nhà máy tăng sản xuất đường.
Conab dự báo các nhà máy sẽ dành 47,1% mía để sản xuất đường, tăng so với mức 45,9% của vụ trước, và giảm tỷ lệ mía sản xuất ethanol. Conab cho rằng sản lượng ethanol sẽ giảm trong vụ này, xuống 27,1 tỷ lít, thấp hơn 2,7% so với vụ trước.
Tuy nhiên, giá xăng tại nước này đã tăng lên, do đó tiêu thụ ethanol cũng tăng. Phản ánh xu hướng này, Conab đã điều chỉnh tăng dự báo về tổng sản lượng ethanol so với con số đưa ra hồi tháng 8 – khi đó dự báo là 26,1 tỷ lít.
Nguồn: VITIC/Reuters