Sản lượng tăng từ Brazil sẽ góp phần làm gia tăng lượng dư cung trên thị trường thế giới, mặc dù Brazil dự kiến sẽ giảm nhẹ khối lượng mía ép trong niên vụ 2017/18 xuống 646,33 triệu tấn, giảm gần 10 triệu tấn so với vụ 2016/17.
Kết quả là sản lượng ethanol đang giảm. Cơ quan Thống kê về nông nghiệp và cung ứng lương thực của Brazil (Conab) dự báo sản lượng ethanol niên vụ 2016/17 sẽ ở mức 26,11 tỷ lít, giảm 6,1% so với niên vụ trước.
Mặc dù giá đường thế giới giảm, các nhà máy đã quy định giá đối với phần lớn đường sản xuất trong năm nay ở mức cao hơn so với năm ngoái, và do đó phải tăng sản xuất đường để thực hiện đầy đủ các cam kết theo hợp đồng.
Conab cho biết sản xuất đường có lợi nhuận cao hơn ethanol (sản xuất ethanol lợi nhuận ít hơn vì giá xăng trong nước giảm).

 

Sản lượng mía, đường và ethanol của Brazil

 

2016/17

2017/18 (dự báo)

PCT

Ép mía

657,18

646,33

-1,7

Sản lượng đương

38,69

39,38

1,8

Sản lượng ethanol

27,80

26,11

-6,1

 

Nguồn: Conab
 

Nguồn: Vinanet