Cà Mau phấn đấu năng suất nuôi tôm bình quân chung đạt khoảng từ 1.000kg/ha/năm trở lên, sản lượng tôm nuôi đạt trên 280.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD/năm.

Hiện diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang ở mức ổn định, khoảng 278.000 ha. Trong đó, Cà Mau có gần 400ha mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, với năng suất bình quân trên 22 tấn/vụ/ha. Trong năm 2017, tỉnh phấn đấu đạt khoảng 500 ha nuôi tôm siêu thâm canh, sản lượng khoảng 10.000 tấn. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, sản lượng tôm siêu thâm canh đạt 22.000 tấn và đến năm 2030, đưa tổng diện tích nuôi lên 2.000 ha, năng suất nâng lên 25 tấn/ha, sản lượng đạt 50.000 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, các hộ dân nuôi tôm quảng canh cải tiến ở địa phương này là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đối tượng nuôi là tôm thẻ chân trắng nên thời gian thu hoạch ngắn, có thể nuôi từ 3 – 4 vụ/năm, chi phí đầu tư thấp và quy trình kỹ thuật nuôi đơn giản hơn so với nuôi tôm sú, năng suất đạt 600 – 650 kg/ha, bình quân thu nhập từ 70 – 120 triệu đồng/ha/vụ nuôi, có hộ nuôi tôm với quy mô lớn có nguồn thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Năm 2016, tổng diện tích thả nuôi thủy sản của tỉnh Cà Mau đạt trên 300 nghìn ha tăng 0,56% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích thả nuôi nuôi tôm nước lợ đạt 278 nghìn ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 282 nghìn tấn, trong đó tôm đạt 146 nghìn tấn tương đương so cùng kỳ; năng suất tôm nuôi bình quân 521kg/ha/năm. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau có 34 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, với công suất 150.000 tấn thành phẩm/năm. Trong năm 2016 Kim ngạch xuất khẩu tôm đạt gần 1 tỷ USD.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, đến năm 2020 tỉnh này sẽ phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt 27.800ha và trên 10.000ha nuôi tôm sinh thái được chứng nhận. Cà Mau phấn đấu có từ 4.000-5.000ha diện tích nuôi tôm được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng nhân rộng nuôi tôm quảng canh kết hợp đa đang đối tượng nuôi trên diện tích 100.000 ha, nuôi tôm sinh thái theo mô hình sản xuất luân canh lúa-tôm trên diện tích 53.000ha.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tỉnh này đã triển khai các giải pháp để phát triển ngành hàng tôm sinh thái. Theo đó, Cà Mau tiếp tục xây dựng hoàn thiện Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến đến năm 2030 để sớm triển khai thực hiện.

Các giải pháp thực hiện cũng được các cấp, ngành chức năng đề xuất, đó là hợp tác với trường Đại học Cần Thơ xây dựng Đề án phát triển hàng tôm sú sinh thái, nghiên cứu để chứng nhận đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC…., bên cạnh đó, đầu tư cho nghiên cứu cải tiến quy trình nuôi tôm sinh thái để nâng cao năng suất và hiệu quả; tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng nuôi quy mô lớn có sự quản lý của cộng đồng và sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng và chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện thu mẫu giống tôm kiểm soát dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm. Ngoài ra, thực hiện dự báo, quan trắc môi trường, tăng cường quản lý và phòng bệnh trên tôm nuôi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã ký quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành ngư - nông - lâm nghiệp giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp giai đoạn 2017-2020 bình quân hằng năm đạt khoảng 4%; giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân đạt khoảng 4,1%; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân đạt khoảng 4,2%. Đồng thời, theo Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, dự kiến giai đoạn 2017-2020, tổng vốn đầu tư cho ngành tôm Cà Mau là 21.952 tỷ đồng; giai đoạn 2020-2030 là 28.473 tỷ đồng, từ nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn: Dangcongsan.vn