Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cá ngừ XK sang EU tăng 22%; Israel tăng 62%; ASEAN tăng 23%, Nhật Bản tăng 21%. Tuy nhiên, một số thị trường vẫn rất ảm đạm chưa có sự hồi phục, như: Mỹ giảm 8%, Mexico giảm 34% và Trung Quốc giảm 55%.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, sự tăng trưởng XK cá ngừ của Việt Nam trong 7 tháng năm 2018 nhờ vào sự tăng trưởng XK thăn, philê cá ngừ đông lạnh và cá ngừ chế biến khác. Giá trị XK thăn, philê cá ngừ đông lạnh trong giai đoạn này tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn XK các sản phẩm cá ngừ chế biến khác tăng 65%.

Năm nay, mặc dù XK các sản phẩm cá ngừ chế biến khác của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh ở mức 3 con số, nhưng do chiếm tỷ trọng nhỏ nên không đủ bù đắp lại lượng sụt giảm XK của các dòng sản phẩm khác. Giá trị XK trong 7 tháng chỉ đạt gần 118 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 7, XK cá ngừ của Việt Nam sang EU tăng 19%. Điều này đã khiến tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này trong 7 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 84 triệu USD.

Liên tục từ đầu năm 2018 đến nay, XK cá ngừ của Việt Nam sang Israel đều tăng. Giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này tiếp tục tăng 44% so với tháng 7/2017, nâng tổng giá trị XK trong 7 tháng năm 2018 lên gần 45 triệu USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2017.

Giống như xu hướng XK sang Israel, XK cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN cũng tăng liên tục. 7 tháng đầu năm 2018, XK cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này đạt gần 28 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Thái Lan là thị trường NK cá ngừ lớn nhất, chiếm 73% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN.

Với kết quả XK trong 7 tháng năm nay sang thị trường ASEAN, các DN XK Việt Nam đang có bước chuyển hướng thành công sang thị trường châu Á.

 Dự báo trong năm 2018, nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại Mỹ và EU sẽ vẫn thấp thì khả năng cao Israel và ASEAN sẽ là thị trường XK thay thế.

Nguồn: Baohaiquan.vn