Cơn bão này đã gây lụt ở một số khu vực thấp như M'Drak, Krong Nang và Krong Bong tại khu vực trồng cà phê quan trọng và làm rụng một số lượng nhỏ quả cà phê.
Phan Hùng Anh, phó giám đốc công ty Cà phê Anh Minh trụ sở tại Đắk Lắk cho biết “nông dân có thể đối mặt với việc trì hoãn thu hoạch quả chín, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng tới năng suất”.
Các thương nhân cho biết nông dân tại Đắk Lắk đang chào cà phê ở mức 39.000 - 39.5000 đồng/kg, theo xu hướng giá giảm trong thị trường cà phê robusta London. Giá vẫn ở mức thấp nhất kể từ 6/9/2016.
Những người bán đã chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 30 - 50 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1.
Tại Indonesia, cà phê robusta loại 4 với 80% hạt khiếm khuyết được chào ở mức cộng 50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1, tăng từ mức cộng 20 - 30 USD/tấn vào tuần trước.
Thị trường cà phê của Indonesia trầm lắng và các thương nhân không tích cực do tồn kho suy giảm, bổ sung rằng thiếu tồn kho dẫn tới mức cộng tiếp tục tăng. Vụ thu hoạch tới được dự kiến vào khoảng tháng 4 năm tới.
Nguồn: VITIC/Reuters