Tại Việt Nam các nhà xuất khẩu chào cà phê robusta loại 2 ở mức trừ lùi 40 USD tới ngang giá với hợp đồng cà phê kỳ hạn tháng 1 trên sàn ICE London, một tuần trước mức trừ lùi từ 70 - 80 USD/tấn.
Các thương nhân cho biết các nhà nhập khẩu từ chối lời chào của các nhà xuất khẩu Việt Nam do giá chào là quá cao.
Nông dân Việt Nam đã chào ở mức giá 43.400 - 44.000 đồng/kg cao hơn mức 42.200 - 43.000 đồng so với một tuần trước, theo xu hướng giá tăng nhẹ trên thị trường London.
Hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 1 tại London tăng khoảng 4,84% kể từ 6/9 khi giá xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng.
Cơn bão số 10 là một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào miền trung Việt Nam trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, các thương nhân dự kiến cơn bão này gây mưa lại tốt cho Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê chính của Việt Nam, thay vì phá hủy mùa màng.
Tại đối thủ Indonesia, các thương nhân chào robusta loại 4 với 80% hạt khiếm khuyết ở mức từ ngang giá đến cộng 10 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tại London, thu hẹp từ mức cộng 70 - 80 USD/tấn một tuần trước.
Một thương nhân tại Lampung trả lời Reuters “khách hàng cũng biết không còn tồn kho”, lưu ý rằng thị trường rất trầm lắng. “Tối đa có hai mươi xe tải”, phản ánh tồn kho tại công ty của ông và bổ sung rằng mỗi xe nạp khoảng 10 tấn cà phê và điều này đủ để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu.
Nguốn: VITIC/Reuters