Hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn hàng 7 trên sàn ICE London tiếp tục phục hồi ba phiên liên tiếp, tăng 1,95% đóng cửa ngày 3/5 tại 2.034 USD/tấn.
Cà phê robusta loại 2 của Việt Nam với 5% hạt đen và vỡ được chào ở mức cộng 20 - 30 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE, thu hẹp từ mức cộng 40 - 50 USD/tấn một tuần trước.
Cà phê giao dịch trong nước ở mức 44.800 - 45.000 đồng/kg, tăng từ 43.000 đồng một tuần trước. Tuy nhiên giao dịch là yếu do nông dân găm hàng đợi giá cao hơn.
Nguyễn Quang Bình, một nhà phân tích độc lập cho biết “nông dân vẫn giữ cà phê do họ muốn đợi giá phục hồi trở lại mức trước đó”.
Việt Nam đã xuất khẩu ước tính 604.000 tấn (10,1 triệu bao loại 60 kg/bao) cà phê trong 4 tháng đầu năm 2017, giảm 8,8% so với một năm trước.
Xuất khẩu cà phê trong tháng 4 được ước tính ở mức 150.000 tấn, cao hơn dự đoán 100.000 - 130.000 tấn của thị trường.
Mức trừ lùi nới rộng trong tuần này tại Indonesia. Robusta loại 4, 80% hạt khiếm khuyết ở mức trừ lùi 40 - 80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7, mức trừ lùi là 40 - 50 USD/tấn một tuần trước.
Một thương nhân tại Lampung cho biết “điều này là do giá tại London giảm đáng kể”, bổ sung rằng mức trừ lùi lớn nên các thương lái đứng ngoài thị trường.
Trong khi đó thị trường thấy nguồn cung cà phê ổn định khi vụ thu hoạch tiếp tục.
Nguồn: VITIC/Reuters