Hiện cà phê nhân xô được bán với giá 32.600 – 33.500 đồng/kg, tăng so với 31.600 -32.400 đồng hôm 17/12/2018, và ngang mức 33.500 đồng cách đây một tuần. Cà phê robusta xuất khẩu loại 2 với 5% hạt đen và vỡ giá trừ lùi 40 – 50 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 5 tại London, so với mức trừ lùi 80-85 USD/tấn cách đây một tuần. Vụ mùa cà phê hiện tại đã thu hoạch được khoảng 85%, giai đoạn thu hoạch sẽ kéo dài tới giữa tháng 1 tới.

Tại Indonesia, cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) giá cộng 20-30 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 5 tại London, không thay đổi so với cách đây một tuần.

Hãng tư vấn Safras & Mercados vừa dự báo Brazil sẽ sản xuất 63,7 triệu bao cà phê trong niên vụ 2018/19, tăng 5% so với dự báo trước đây.

Nguồn: VITIC/Reuters