Nông dân Tây Nguyên bán cà phê ở mức 31.600 – 32.500 đồng/kg trong ngày 4/4, giảm từ 32.000 – 33.100 đồng trong tuần trước. Giá đã xuống mức 30.700 đồng/kg trước đó trong tuần này.
Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “giá tại Việt Nam đang di chuyển cùng chiều với giá tại London, cũng đạt mức thấp nhất nhiều năm trong ngày 2/4”.
Các thương nhân cho biết giá thấp không khuyến khích nông dân bán cà phê và tạm dừng xuất khẩu. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 3/2019 giảm 24% so với một năm trước xuống 160.000 tấn, tính cả quý 1 xuất khẩu giảm 15.3% xuống 477.000 tấn.
Thương nhân tại Việt Nam đã chào cà phê robusta loại 2, 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 75 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 ở London, một tuần trước mức trừ lùi 30 – 50 USD/tấn.
Trong khi đó, tại Indonesia, mức cộng của cà phê robusta loại 4, khiếm khuyết 80 tăng lên 100 – 110 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tại London, một tuần trước mức cộng 70 – 80 USD/tấn. Giao dịch vẫn yếu do nguồn cung từ một vụ nhỏ đang diễn ra tại một số khu vực tại miền nam Sumatra vẫn hạn chế.
Xuất khẩu cà phê robusta trên đảo Sumatra trong tháng 3/2019 đạt tổng cộng 6.563 tấn, tăng 53% so với một năm trước, nhưng giảm 19% so với tháng 2/2019.
Nguồn: VITIC/Reuters