Tại Việt Nam, cà phê nhân xô ở Tây Nguyên được bán với giá 30.900-31.800 đồng (1,33-1,37 USD)/kg, so với 31.600-32.500 đồng cách đây một tuần.
Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “giá trong nước tiếp tục giảm sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế trong tuần trước đã nâng dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu”. ICO đã nâng ước tính sản lượng robusta trong niên vụ 2018/10 lên 64,37 triệu bao từ 63,5 triệu bao.
Một thương nhân khác cho biết giá tại Việt Nam cũng giảm sau khi số liệu của hải quan cho thấy xuất khẩu cà phê thực trong tháng 3/2019 cao hơn so với ước tính của chính phủ. Số liệu của hải quan cho thấy Việt Nam đã xuất 172.080 tấn cà phê trong tháng 3/2019, tăng 49,5% so với tháng 2/2019 và cao hơn so với ước tính 160.000 tấn của chính phủ.
Cà phê xuất khẩu loại 2 (5% đen & vỡ) đang được chào bán với giá trừ lùi 60 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 7/2019 trên sàn London, nhích nhẹ so với mức trừ lùi 75 USD/tấn cách đây một tuần.
Tại Indonesia, mức cộng với hợp đồng tháng 5 trên sàn London tiếp tục nới rộng trong tuần này, nhưng hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng. Cà phê robusta xuất khẩu có giá dao động từ 100-110 USD /tấn đến +150 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 5 trên sàn London (loại 4, 80 hạt lỗi), tăng so với 100-110 USD cách đây một tuần.
Nguồn: VITIC/Reuters