Hạn hán gây thiệt hại cho 300 hectare cây trồng, chủ yếu là cây cà phê tại Đắk Lắk, tình trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam.
Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức giá 31.900 - 33.700 đồng/kg giảm từ 33.700 - 34.000 đồng/kg một tuần trước.
Các thương nhân tại Việt Nam đang phàn nàn họ đang thua lỗ với các hợp đồng cố định do giá đang giảm trong tuần qua, và họ cũng có khó khăn trong việc đảm bảo hạt cà phê do nông dân không muốn bán bởi giá trong nước thấp.
Cà phê robusta Việt Nam loại 2 với 5% hạt đen và vỡ chào bán ở mức giá trừ lùi 50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE, một tuần trước mức trừ lùi 50 - 70 USD/tấn.
Trong khi tại Indonesia, các nguồn cung cấp bắt đầu tăng trong bối cảnh thu hoạch vụ nhỏ nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng trong tuần này.
Vụ thu hoạch cà phê robusta chính của Indonesia thường rơi vào giữa năm tại miền nam Sumatra. Mức cộng của robusta loại 3 khiếm khuyết 80 của Indonesia ổn định ở mức 70 - 80 USD/tấn trong tuần trước so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2019. Một thương nhân khác trong tỉnh cho biết mức cộng đã là 169 - 170 USD/tấn.
Trong khi đó, robusta kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn ICE đóng cửa giảm 28 USD/tấn hay 1,8% xuống 1.490 USD/tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters