Nông dân ở Tây Nguyên chào bán cà phê nhân xô giá 35.000 đồng (1,51 USD)/kg, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, cà phê robusta 5% đen & vỡ giá cộng 90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn London, so với mức cộng 110 – 120 USD/tấn cách đây một tuần. Niên vụ cà phê 2018/19 sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2019, nông dân sẽ bắt đầu thu hoạch vụ mới từ tháng 10.
Một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết “không có nhiều cà phê còn lại và vì thế chúng tôi không thể ký các hợp đồng mới để giao trong giai đoạn còn lại của vụ năm nay”.
Số liệu cho thấy xuất khẩu cà phê của Việt nam trong nửa đầu năm nay giảm 10,6% so với năm trước xuống 928.000 tấn. Xuất khẩu trong tháng 6/2019 được ước tính ở mức 150.000 tấn tăng từ 146.220 tấn trong tháng 5/2019.
Trong khi đó tại Indonesia, cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào giá cộng 180 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 9/2019 trên sàn London, không thay đổi so với cách đây một tuần. Xuất khẩu cà phê từ Lampung trong tháng 6/2019 giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, xuống 3.542,4 tấn.
Một thương nhân cho biết “khối lượng giao dịch ổn định, mặc dù tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào trong nhu cầu”.
Số liệu từ Ủy ban Cà phê Quốc tế cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 5/2019 tăng 19,4% so với một năm trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet