Tại Việt Nam, giá cà phê trong nước giảm nhẹ trong tuần này theo xu hướng thị trường thế giới, trong khi giao dịch tại Indonesia vẫn trầm lắng do dự trữ cạn kiệt.
Người trồng cà phê ở Tây Nguyên bán cà phê nhân xô với giá 33.500 đồng (1,44 USD/kg), giảm so với 34.000 đồng tuần trước. Một thương nhân tại khu vực này cho biết “giá trong nước giảm trong tuần này phù hợp với sự sụt giảm giá tại London”.
Trong khi đó, các thương nhân chào bán robusta loại 5% đen, vỡ (loại 2) với mức cộng 120 -130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019 ở phiên liền trước trên sàn London, không thay đổi so với tuần trước.
Tại Lumpung (Indonesia), cà phê robusta được chào ở mức cộng 190 – 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2020 của phiên liền trước trên sàn London, không đổi so với tuần trước.
Các thương nhân Việt Nam dự kiến sản lượng cà phê niên vụ 2019/2020 sẽ tương tự như vụ trước là 30 triệu bao. Hiện nay 15% vụ mùa 2019/2020 đã được thu hoạch và nguồn cung sẽ dồi dào vào tháng 12.
Nguồn: VITIC/Reuters