Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở giá 31.200 - 31.500 đồng (1,32 - 1,33 USD)/kg, tăng từ 30.500 đồng một tuần trước.
Sự bùng phát virus này đã làm gián đoạn giao dịch tại Brazil, nơi có 2.554 người bị nhiễm bệnh và 59 người bị chết. Một thương nhân tại Đắk Lắk cho biết “hiện nay giao dịch tại Brazil đã bị ngừng, các thương nhân quay lại Việt Nam và tăng cường mua, thúc đẩy giá tăng trong nước”. “So với Brazil, Việt Nam vẫn chỉ có 148 người nhiễm và chưa có người chết”.
Các thương nhân cho biết nông dân tại Việt Nam đã bán khoảng 70% vụ thu hoạch của họ.
Thương nhân tại Việt Nam đã chào bán cà phê robusta loại 2 (5% hạt đen và vỡ) ở mức cộng 120 - 150 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 5 tại London, một tuần trước mức cộng là 155 USD.
Trong khi đó, một thương nhân lại Lampung, Indonesia cho biết cà phê robusta được chào bán ở mức cộng 300 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5, giá tương đương một tuần trước. Giao dịch vẫn trầm lắng do các nhà xuất khẩu đợi vụ thu hoạch mới.
 

Nguồn: VITIC/Reuters