Giao dịch tại Indonesia cũng chậm do kỳ nghỉ dài cuối tuần cho lễ kỷ niệm Eid al-Adha vào 1/9.

Các nhà xuất khẩu Việt Nam chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 30 - 40 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 trên sàn ICE London, thu hẹp từ mức trừ lùi 45 - 50 USD/tấn một tuần trước.
Nông dân tại Việt Nam chào giá 45.000 - 45.700 đồng/kg so với giá 44.000 - 46.000 đồng/kg một tuần trước, bổ sung rằng nông dân đã từ chối bán cà phê khi giá tại London giảm.
Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 30 USD trong ngày 30/8, hay 1,4% xuống 2.075 USD/tấn.
Giao dịch và xuất khẩu tại Việt Nam đã chậm lại vài tháng do gần kết thúc mùa vụ 2016/17 vào tháng 9. Xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm nay giảm 19,4% xuống 1,026 triệu tấn.
Các thương nhân cho biết vụ sắp tới sẽ tốt do lượng mưa đủ hỗ trợ tăng trưởng cây cà phê. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sản lượng niên vụ 2017/18 cao hơn niên vụ hiện nay 15%.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2017/18 ở mức 27,5 triệu bao loại 60 kg/bao, cao hơn ước tính 25,6 triệu bao cho niên vụ 2016/17, nhưng thấp hơn mức 27,83 triệu bao trong niên vụ 2015/16.
Trong khi đó tại Indonesia, các thương nhân cà phê tại khu vực trồng chính Lampung cho biết robusta loại 4 với 80% hạt vỡ được giao dịch trong mức trừ lùi 10 USD/tấn tới ngang giá của hợp đồng kỳ hạn tháng 11 trên sàn ICE.
Hàng lưu kho gần như rỗng tại Langpung, dẫn tới giao dịch yếu, nhưng các lô hàng vận chuyển tiếp tục do các nhà xuất khẩu lấp đầu hợp đồng đã thực hiện trong những tháng trước.
Nguồn: VITIC/Reuters