Các nhà xuất khẩu được chào giá robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở Việt Nam với mức cộng 20 - 40 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE London, tăng từ mức cộng 10 - 20 USD/tấn một tuần trước.
Phan Hùng Anh, phó giám đốc công ty Anh Minh, một công ty kinh doanh cà phê ở Đắk Lắk cho biết “ở mức giá này, đơn hàng của người mua và người bán không phù hợp... vì thế thị trường rất trầm lắng”.
Các nhà nhập khẩu dường như đủ cà phê trong kho dự trữ và đang chịu chi phí tài chính lớn do giá tăng gần đây tại thị trường London, đang đề nghị ở mức cộng 10 - 20 USD so với giá London.
Giá nông dân Việt Nam chào hàng vẫn không đổi so với tuần trước ở mức 44.000 đồng tới 44.500 đồng/kg, làm cho giá xuất khẩu cao hơn nhập khẩu.
Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “nông dân không còn nhiều cà phê, vì thế họ không thực sự giảm giá quá thấp”.
Tại Indonesia, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Việt Nam, các thương nhân chào robusta loại 4 với 80% hạt khiếm khuyết với mức trừ lùi 20 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 của London, hai tuần trước mức trừ lùi là 40 - 80 USD/tấn.
Một thương nhân cho biết “dòng cà phê từ nông dân có xu hướng chậm lại trong tuần qua do mưa rào ... vì thế quá trình làm khô bị trì hoãn”.
Nguồn: VITIC/Reuters