Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 38.000 – 38.500 đồng/kg (tương đương 1,63 – 1,65 USD/kg), mức chưa từng thấy kể từ tháng 11/2017.

Thị trường lạc quan với giá tăng và nông dân cuối cùng đã giải phóng cà phê niên vụ 2017/18 đang lưu kho trong nhiều tháng do giá thấp ở thị trường quốc tế.

Các nhà xuất khẩu đã chào cà phê robusta loại 2 của Việt Nam với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 60 – 80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2019 ở London, một tuần trước mức trừ lùi là 50 – 60 USD/tấn.

Thời tiết đang cải thiện, Tây Nguyên có nắng nhiều trong tuần qua sau những tuần mưa đã gây lo ngại về chất lượng hạt. Vụ thu hoạch dự đoán diễn ra sớm trong tháng này hoặc đầu tháng 11/2018.

Thời tiết ở các vùng Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ ngày 18-26 sẽ chủ yếu là nắng với mưa và thỉnh thoảng có mưa lớn kèm giông bão, trung tâm quốc gia về dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết trên trang web của mình.

Tại nước đối thủ cạnh tranh Indonesia, cà phê robusta loại 4, khiếm khuyết 80 có mức cộng 0 – 20 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2019 tại London, tuần trước mức cộng từ 25 tới 30 USD/tấn do nhu cầu từ nước ngoài yếu trước vụ thu hoạch của Việt Nam. Dự trữ cà phê của nước này tiếp tục giảm sau khi vụ thu hoạch chính kết thúc vào tháng trước.

Nguồn: VITIC/Reuters