Các thương nhân chào bán cà phê loại 2 (5% hạt đen & vỡ) của Việt Nam hiện giá trừ lùi 70 – 90 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 1/2019 trên sàn London, so với mức trừ lùi 60 - 70 USD/tấn cách đây một tuần.

Cà phê nhân xô tại Tây Nguyên giá cũng giảm từ 38.000 – 38.500 đồng xuống 36.800 - 37.000 đồng. Mặc dù giá giảm và cuối vụ thu hoạch nhưng nông dân vẫn bán hàng ra.

Một số nhà xuất khẩu đã được hưởng mức giá thấp hơn trong tuần này khi mua từ nông dân để thực hiện hợp đồng, chuyên gia phân tích Nguyễn Quang Bình cho biết. Tuy nhiên, lượng cà phê dự trữ trong nông dân thấp sau vụ 2017/18 kết thúc cuối tháng trước.

Tại Indonesia, cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) vững ở cộng 0-20 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 1/2019 trên sàn London.

Nguồn: VITIC/Reuters