Tại Indonesia, cà phê robusta loại 4, với 80 hạt khiếm khuyết được giao dịch ở mức cộng 40 USD/tấn đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 ở London, nới rộng từ mức 20 – 30 USD/tấn một tuần trước đó.

Tuần trước, khoảng 500 xe tải được giao dịch vào thứ 2 và khoảng 300 xe nữa giao dịch hôm thứ 5. Trong đó, mỗi xe chở 8 – 10 tấn cà phê, các thương nhân cho biết.

Tại Việt Nam, cà phê robusta loại 2, với 5% hạt đen và vỡ được giao dịch ở mức 80 USD/tấn đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 9, so với mức trừ lùi 80 USD đối với hợp đồng giao tháng 7 một tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 5 của Việt Nam được ước tính ở 140.000 tấn, đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2018 lên 825.000 tấn, tương đương 13,75 triệu bao (loại 60kg), tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Tổng Cục Thống kê.

Nguồn: VITIC/Reuters