Tại Kampot, thành phố miền nam đất nước, diêm dân sản xuất trên 300.000 tấn muối trong khi nhu cầu chỉ khoảng 100.000 tấn. Kết quả là giá muối tại địa phương này đã giảm xuống chỉ 50 USD/tấn, so với 70 USD/tấn một năm trước.
Chính phủ Campuchia nỗ lực xuất khẩu muối sang các nước láng giềng, song chất lượng thấp gây khó khăn cho xuất khẩu. Chính phủ nước này xác định cần cải thiện chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Nguồn: VITIC/Phnom Penh Post