Mỹ mới đây đã cấm thêm một số hóa chất như DDT và Lindane trong chè nhập khẩu, và cũng không gia hạn giấy phép cho loại hóa chất Endosulfan. Chè có các loại hóa chất như Ethion, Tetradifon và Triazophos sẽ bị từ chối nhập khẩu vào thị trường này.
Chè Ấn Độ đang mất dần thị phần ở Mỹ trong khi Sri Lanka và Trung Quốc lại tăng thị phần. Tới nay, thị phần của chè đen Ấn Độ bị giảm 2,58%, trong khi của Sri Lanka tăng gấp đôi. Hiện Ấn Độ chiếm 9,86% thị trường chè đen Mỹ, còn Sri Lanka có 4,39%.

Nguồn: CafeF, Business Standard