“Nhờ trời, Indonesia không phải nhập khẩu gạo trong năm 2017. Tinh thần chỉ đạo chung là không nhập khẩu, tiết kiệm và dự trữ cho các tình huống khẩn cấp”, theo chủ tịch Bulog phát biểu trước báo giới.

Năm 2016, Indonesia đã nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo nhưng là lượng gạo đã đặt hàng từ năm 2015 và không có đơn hàng nhập khẩu gạo được đặt trong năm 2016.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp dự báo sản xuất gạo Indonesia năm 2017 sẽ đạt 80 triệu tấn, cao hơn nhu cầu hàng năm của nước này, chỉ ở mức 60 triệu tấn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính phủ về tính chính xác của dữ liệu cung – cầu được thu thập, vốn là vấn đề nhạy cảm tại nước này trong nhiều năm qua. Trong khi đó, chương trình thu mua gạo nội địa của chính phủ do Bulog thực hiện sẽ phân bổ 3,7 triệu tấn gạo cho người có thu nhập thấp.

Nguồn: gappingworld.wordpress.com/ Jakarta Post