Trong báo cáo mang tên Triển vọng Thị trường Hàng hóa 2018 vừa công bố ngày 2/12, Citi dự báo dư cung đường niên vụ 2017/18 sẽ ở mức 6,7 triệu tấn, và năm 2018/19 sẽ ở mức 400.000 tấn. Trên cơ sở đó, dự báo giá đường thô sẽ ở mức 15 US cent/lb trong quý 1/2018, và 16 US cent/lb trong quý 2, tới 6 tháng cuối năm 2018 có thể giá lên tới 17 US cent.
Phiên 4/12/2017 giá đường thô ở mức 15,06 US cent/lb.
“Chúng tôi dự báo tỷ lệ mía ép đường ở Trung Nam Brazil sẽ giảm xuống 44% vào năm tới”, và “Năm 2018/19 sẽ chỉ dư thừa ít đường, sẽ hỗ trợ giá từ nửa cuối 2018 tới 2019, mặc dù giá dầu thô giảm trong năm 2019/2020 có thể ảnh hưởng tới giá đường”.

Nguồn: VITIC/Reuters