Báo cáo của Cơ quan thống kê nông nghiệp Conab cho biết nông dân Brazil đã sản xuất 44,97 triệu bao loại 60 kg/bao trong năm nay, so với 51,37 triệu bao trong niên vụ trước đó.
Cây cà phê arabica có một chu kỳ hai năm luân chuyển cho sản lượng cao và thấp hơn.
Arabica chiếm khoảng 3/4 sản lượng của Brazil và năm nay sản lượng giảm khoảng 21,1% xuống 34,25 triệu bao. Năng suất trung bình giảm gần 19%.
Mặt khác, sản lượng của robusta tăng khoảng 34% thành 10,72 triệu bao do mưa trở lại cánh đồng sau nhiều năm khô hạn.
Điều đó sẽ có lợi cho các nhà sản xuất cà phê hòa tan trong nước mà hiện nay khó khăn với nguồn robusta.
Trong khi arabica được sử dụng rộng rãi cho các thương hiệu rang xay, robusta phù hợp để làm cà phê hòa tan.
Nguồn: VITIC/Reuters