Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu Danh sách Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cập nhật đến ngày 18/01/2021.
Chi tiết danh sách  xem tại đây..
 

 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương