Cơ quan Islamabad Bộ nông nghiệp Mỹ cắt giảm diện tích trồng bông Pakistan, do diện tích gieo trồng thấp hơn so với dự kiến, và nhu cầu nhập khẩu tăng. Ngay cả khi dự kiến năng suất tăng, niên vụ 2016/17 dự báo chỉ tăng 8 triệu kiện, giảm so với ước tính trước đây 9 triệu kiện.

Diện tích bông dự báo sẽ giảm xuống còn 2,5 triệu ha, giảm 300.000 ha xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985/86.

“Đối mặt với giá bông ở mức thấp trong năm thứ 2 liên tiếp, những người nông dân đã lựa chọn giảm diện tích trồng bông, chuyển sang trồng ngô và mía đường”. Ngô và mía đường thu lợi từ hệ thống thuế, và từ sự suy giảm giá quốc tế.

Mặc dù, năng suất được dự báo sẽ tăng, nhưng quyết định của người nông dân lặp lại năm ngoái, sẽ giảm chi phí đầu vào như thuốc trừ sâu và chi phí lao động, trong bối cảnh giá thị trường ở mức thấp, hướng tới vụ thu hoạch năm 2016.

Nhu cầu nhập khẩu của Pakistan được điều chỉnh tăng khoảng 600.000 kiện, lên 2,3 triệu kiện.

Nguồn: VITIC/Reuters