Diện tích trồng đậu tương Mỹ trong vụ xuân này đạt mức cao kỷ lục, do kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh hơn so với sản lượng vụ thu hoạch suy giảm, bất chấp vụ thu hoạch bội thu tại Brazil và Argentina, đẩy dư cung toàn cầu.
Diện tích trồng lúa mì giảm xuống mức thấp kỷ lục 45,657 triệu acre, do dự trữ toàn cầu dồi dào và triển vọng xuất khẩu suy yếu, khiến những người nông dân Mỹ chuyển sang cây trồng khác.
Diện tích trồng ngô bất ngờ tăng so với ước tính của Bộ nông nghiệp Mỹ trong tháng 3/2017.
Giá lúa mì mềm đỏ, vụ đông kỳ hạn tăng lên mức cao nhất 1 năm rưỡi, trong khi giá đậu tương tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2017.
Diện tích trồng lúa mì vụ xuân giảm xuống mức thấp nhất 45 năm. Giá lúa mì vụ xuân tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 trong tuần này, do điều kiện hạn hán ở khu vực phía bắc Plains Mỹ, đe dọa năng suất cây trồng.
Nguồn cung đối với 3 loại hàng hóa duy trì ở mức cao, với dự trữ ngô và đậu tương tính đến 1/6 đạt mức cao lần thứ 3 trong giai đoạn này. Dự trữ lúa mì tính đến 1/6 đạt mức cao nhất trong 29 năm.
USDA cho biết, những người nông dân trồng 90,886 triệu acre ngô, tăng 890.000 acre so với dự báo của chính phủ trong tháng 3/2017. Các nhà phân tích dự kiến diện tích trồng ngô sẽ đạt 89,903 triệu acre, ước tính trung bình của các nhà phân tích theo điều tra của Reuters cho biết.
Diện tích trồng đậu tương đạt 89,513 triệu acre. Trong tháng 3/2017, USDA dự báo diện tích trồng đậu tương sẽ đạt 89,482 triệu acre.
USDA đưa ra diện tích trồng lúa mì vụ xuân sẽ đạt 10,899 triệu acre, giảm so với 11,308 triệu acre ước tính tháng 3/2017 và thấp hơn so với dự báo 11,589 triệu acre của các nhà phân tích.
Về nguồn cung, dự trữ ngô tính đến 1/6 đạt 5,225 triệu bushel, tăng so với 4,711 triệu bushel cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất kể từ năm 1987.
Dự trữ đậu tương tính đến 1/6 đạt 963 triệu bushel, tăng so với 872 triệu bushel cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 1/6, dự trữ đậu tương đạt mức cao nhất trong 10 năm.
Dự trữ lúa mì tăng lên 1,184 tỉ bushel so với 976 triệu bushel cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters