Sản lượng Colombia năm 2016/17 ở mức 14 triệu bao
Trong hai năm qua, khối lượng sản lượng cà phê Colombia chỉ bị ảnh hưởng nhẹ của hiện tượng thời tiết El Nino, mặc dù chất lượng cà phê bị ảnh hưởng. Post đã điều chỉnh sản lượng cà phê Colombia dự đoán tăng từ 13,6 triệu lên 14 triệu bao (1 bao = 60 kg) trong năm thị trưởng 2015/16. Post điều chỉnh sản lượng năm 2016/17 tăng từ 13,3 triệu bao lên 14 triệu bao do Viện khí tượng Colombia giảm khả năng hiện thượng thời tiết La Nina.
Sản lượng Brazil được điều chỉnh tăng
Sản lượng cà phê của Brazil cho năm thị trường 2016/17 được điều chỉnh tăng lên 56,1 triệu bao loại 60 kg/bao, do sản lượng arabia tốt hơn dự kiến. Sản lượng robusta giảm đáng kể trong năm thứ hai liên tiếp do hậu quả của tình trạng thiếu nước kéo dài, đặc biệt tại bang Espirito Santo, do đó đẩy giá tăng cao.
Xuất khẩu của năm 2015/16 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử tại 36,54 triệu bao.
Sản lượng cà phê của Ấn Độ giảm do thời tiết khô và nóng
Post dự báo sản lượng cà phê Ấn Độ trong năm thị trường 2016/17 ở mức 5,1 triệu bao loại 60 kg mỗi bao. Giá toàn cầu tăng đối với loại arabica và robusta, kết hợp với một vụ của Ấn Độ thấp hơn, đang đẩy giá trong nước Ấn Độ lên mức cao nhất trong năm nay. Mặc dù Post dự kiến điều này sẽ tăng cơ hội cho các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ, họ sẽ giảm nhu cầu trong nước so với năm ngoái. Tồn kho gối vụ được dự kiến ở những mức tương tự như năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters