Trung Quốc sẽ giảm diện tích trồng ngô trong niên vụ 2017/18, xuống mức thấp nhất trong 6 năm, do nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới tìm cách giảm dư cung ngũ cốc và thúc đẩy sản lượng đậu tương.
Trong vụ trồng trọt mùa xuân bắt đầu vào tháng 4/2017, những người trồng trọt sẽ cắt giảm diện tích trồng ngô năm thứ 2 liên tiếp, xuống còn 35,2 triệu ha. Con số này giảm 4,1% so với 36,7 triệu ha, Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết.
Diện tích giảm, khiến sản lượng ngô giảm xuống còn 207,5 triệu tấn trong năm 2017/18 kết thúc tháng 9. Con số này giảm 5,5% so với 219,6 triệu tấn sản xuất năm 2016/17, NBS cho biết, và ở mức thấp nhất kể từ năm 2012.
Đồng thời, sản lượng đậu tương Trung Quốc sẽ tăng cao lên 13,5 triệu tấn, với 7,6 triệu ha trong vụ thu hoạch năm nay. Sản lượng sẽ tăng 2,9%, lên 13,1 triệu tấn sản xuất năm ngoái, Trung tâm thông tin dầu và ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho biết.
Sự chuyển hướng tăng sản lượng đậu tương và giảm sản lượng ngô cho thấy, mục tiêu của Bắc Kinh giảm trồng ngô nhằm cắt giảm dự trữ tăng cao.
Trung Quốc đang nắm giữ gần 250 triệu tấn ngô, tương đương với hơn 1 năm tiêu thụ. Dư cung ngô, khiến Bắc Kinh cắt giảm diện tích trồng ngô và tăng diện tích trồng đậu tương trong kế hoạch 5 năm được đưa ra năm ngoái.
NBS cho biết, diện tích trồng ngô sẽ giảm 4%, trong khi diện tích trồng đậu tương sẽ tăng 8,1%.
NBS không đưa ra ước tính sản lượng trong năm 2017/18.
Các nhà phân tích tại 4 công ty đã trả lời khảo sát của Reuters về sản lượng và diện tích ngô, bao gồm JCI Intelligence Co. Ltd, Shengda Futures Co. Ltd, COFCO Futures, và Shanghai Zhongqi Futures.
Nguồn: VITIC/Reuters