Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo, dự trữ ngũ cốc toàn cầu trong năm 2018/19 sẽ giảm, trong đó ngô giảm mạnh nhất.
IGC cho biết, dự trữ ngũ cốc sẽ giảm 46 triệu tấn xuống còn 560 triệu tấn, bao gồm ngô giảm 42 triệu tấn xuống còn 265 triệu tấn, trong khi dự trữ lúa mì giảm 3 triệu tấn xuống còn 253 triệu tấn.
Tổng sản lượng ngũ cốc năm 2018/19 dự kiến sẽ giảm đáng kể xuống còn 2,087 tỉ tấn, giảm 0,2% so với năm trước đó, với tiêu thụ tăng 1,1% lên 2,134 tỉ tấn.
Sản lượng lúa mì toàn cầu dự báo sẽ giảm 17 triệu tấn xuống còn 741 triệu tấn, trong đó Nga giảm mạnh nhất (74,5 triệu tấn so với 84,9 triệu tấn trước đó).
Sản lượng ngô tăng 7 triệu tấn lên 1,052 tỉ tấn, được thúc đẩy bởi dự kiến sản lượng ngô tại Argentina sẽ hồi phục lên 48,3 triệu tấn, tăng so với 40 triệu tấn niên vụ này do hạn hán.
Sản lượng đậu tương toàn cầu năm 2018/19 dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục mới 354 triệu tấn.
IGC cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương toàn cầu năm 2017/18 thêm 6 triệu tấn, xuống còn 341 triệu tấn, do sản lượng tại Argentina suy giảm.
Nguồn: VITIC/Reuters