Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với 134,4 triệu tấn ước tính năm ngoái.
Trong báo cáo ước tính cung cầu trên trang web ngày thứ tư (3/5), Ủy ban không thay đổi dự báo triển vọng xuất khẩu lúa mì EU năm 2017/18 ở mức 28,9 triệu tấn, so với 24 triệu tấn dự báo năm 2016/17, cũng không thay đổi so với tháng trước đó.
Giám đốc điều hành của EU đã nâng dự báo sản lượng lúa mạch năm 2017/18 của 28 nước thành viên EU, lên 62,4 triệu tấn so với 62,1 triệu tấn, và giảm đáng kể triển vọng sản lượng ngô EU năm 2017/18 xuống còn 66,5 triệu tấn, so với 66,6 triệu tấn dự báo trước đó.
Về hạt có dầu, EU cắt giảm dự báo sản lượng hạt cải dầu năm 2017/18 xuống còn 22,2 triệu tấn, so với 22,55 triệu tấn dự báo trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters