Sự khô cằn kéo dài tại Tây Ban Nha và các nơi khác phía tây Âu, cũng như thời tiết lạnh tại một số nước trong mùa xuân, đã khiến các nhà dự báo giảm triển vọng sản lượng vụ thu hoạch tại EU.
Trong báo cáo cung cầu hàng tháng được đưa ra vào thứ năm (1/6), Ủy ban châu Âu (EC) giảm dự báo sản lượng lúa mạch EU trong năm 2017/18, xuống còn 59,5 triệu tấn, giảm so với 62,4 triệu tấn ước tính trước đó.
Dự báo sản lượng lúa mạch trong niên vụ này sẽ đạt 59,6 triệu tấn, do vụ thu hoạch tại Pháp suy giảm.
Hạn hán tại Tây Ban Nha ảnh hưởng đến cây trồng lúa mạch, Ủy ban châu Âu cho biết.
Giám đốc điều hành EU đã cắt giảm triển vọng sản lượng lúa mì năm 2017/18, xuống còn 141,3 triệu tấn so với 141,9 triệu tấn, nhưng dự kiến sẽ hồi phục so với mức 134,4 triệu tấn năm 2016/17.
Dự kiến sản lượng ngô EU sẽ giảm xuống còn 64,2 triệu tấn, so với 66,5 triệu tấn, cao hơn so với ước tính 60,6 triệu tấn niên vụ này.
Việc giảm dự báo vụ thu hoạch của Ủy ban đã cắt giảm dự báo dự trữ ngũ cốc cuối niên vụ 2017/18. Dự trữ ngô giảm mạnh nhất, xuống còn 10,2 triệu tấn so với 13,4 triệu tấn ước tính trước đó.
Giám đốc điều hành EU không thay đổi triển vọng đối với xuất khẩu lúa mì trong niên vụ tới, ở mức 28,9 triệu tấn, hồi phục so với 24 triệu tấn dự kiến năm 2016/17.
Đối với ngô, EC giảm dự báo nhập khẩu trong niên vụ này, xuống còn 11,7 triệu tấn, so với 12,3 triệu tấn ước tính trước đó/
Đối với hạt có dầu, EC giảm ước tính sản lượng hạt cải dầu năm 2017/18, xuống còn 21,9 triệu tấn so với 22,2 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn ước tính 19,7 triệu tấn năm 2016/17.
Nguồn: VITIC/Reuters