Tại Mỹ, giá bán buôn cá hồi Đại Tây Dương (loại fi lê D Trim) tăng 0,16 USD/lb, tương đương 3,2%, lên 5,13 USD/lb, so với mức  4,97 USD/lb tuần trước.

Giá cá hồi Đại Tây Dương còn nguyên đầu kích cỡ 10-12 xuất sang Brazil giảm 0,17 USD/kg, tương đương 2,3%, xuống 7,22 USD/kg.

Tại Nhật Bản, giá trung bình cá hồi bạc đông lạnh bỏ đầu, bỏ ruột đông lạnh, kích thước 46, vẫn không thay đổi 675 JPY/kg, trong khi giá cá hồi Trout đông lạnh bỏ đầu, bỏ ruột cũng không thay đổi, đạt mức 785  JPY/kg.

Chỉ số Salmonex dựa trên dữ liệu hàng tuần từ giá bán hàng của 15 nhà sản xuất của Chilê. Các nhà sản xuất đã ký một thỏa thuận bí mật (NDA) với Salmonex. Những nhà sản xuất này đại diện cho 80% nhà cung cấp cá tươi từ Chilê.

Đây là mức giá là tương đối FOB Miami (Sau khi xử lý tại kho lạnh). Trim D đại diện cho khoảng 72% nguồn cung cá phi lê tươi từ Chi Lê xuất sang thị trường Mỹ.

Nguồn: VITIC/ Undercurrentnews.com