Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.543

Trừ lùi: -45

Đắk Lăk

34.200

-300

Lâm Đồng

33.700

-300

Gia Lai

34.300

-300

Đắk Nông

34.100

-300

Hồ tiêu

51.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.300

+10

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sau chuỗi hồi phục liên tiếp, thị trường cà phê trong nước bất ngờ giảm trở lại theo xu hướng của thị trường cà phê thế giới. Cụ thể, giá thấp nhất ở 33.700 đồng/kg tại Lâm Đồng, và cao nhất ở 34.300 đồng/kg tại Gia Lai. Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% tại cảng TP.HCM giao dịch ở mức 1.543 USD/tấn, trừ lùi 45 USD/tấn.

 

Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9 đạt 130.000 tấn, trị giá 225 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 20,3% về trị giá so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 2,76 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá cà phê xuất khẩu ngày càng giảm.

 

Tháng 9, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.731 USD/tấn, giảm 6% so với tháng 8 và giảm 25,8% so với tháng 9/2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 1.897 USD/tấn, giảm 16,4% so cùng kỳ.

 

Về chủng loại xuất khẩu, trong tháng 8, cà phê Robusta chiếm tới 93,5% tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước với 136 nghìn tấn, trị giá 228,69 triệu USD, tăng 65,9% về lượng và tăng 29,8% về trị giá so với tháng 8/2017. Lũy kế 8 tháng năm 2018, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 1,125 triệu tấn, trị giá 1,976 tỷ USD, tăng 24,8% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so cùng kỳ.

 

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Excelsa tăng 1.163,8% về lượng và tăng 944,4% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái, đạt 971 tấn, trị giá 1,8 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2018, xuất khẩu cà phê Excelsa tăng 141,8% về lượng và tăng 100,6% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 4.575 tấn, trị giá 8,69 triệu USD.

 

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica đã báo cáo xuất khẩu cà phê của toàn niên vụ 2017/2018 đã tăng hơn 9,7% so với niên vụ trước, đạt tổng cộng khoảng 1,22 triệu bao. Viện Cà phê Quốc gia Honduras cũng đã báo cáo xuất khẩu cà phê của niên vụ cà phê vừa hoàn thành là thấp hơn 1% so với niên vụ cà phê trước đó, với tổng cộng khoảng 7,21 triệu bao.