Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.605

Trừ lùi: -120

Đắk Lăk

36.800

+100

Lâm Đồng

36.100

0

Gia Lai

36.700

0

Đắk Nông

36.600

+100

Hồ tiêu

54.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.310

+5

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước tại Đắk Lăk và Đắk Nông tăng nhẹ 100 đồng theo thị trường cà phê thế giới và tiếp nối đà tăng mạnh tới 500 đồng/kg trong phiên giao dịch cuối tuần. Trong khi đó giá cà phê tại hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai không đổi.

 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, sản lượng cà phê thế giới năm 2017 - 2018 ước tăng 5,7% lên 164,81 triệu bao, trong đó gồm một phần vụ mùa mới cho các nhà sản xuất có niên vụ bắt đầu từ tháng 4 - tháng 7. Sản lượng cà phê arabica và robusta tăng trong năm 2017 - 2018, mặc dù phần lớn sự tăng trưởng đến từ cà phê robusta, tăng 11,7% lên 62,99 triệu bao so với năm 2016 - 2017. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ Việt Nam và Brazil. Cụ thể, sản lượng cà phê robusta của Việt Nam dự báo tăng hơn 15,5% lên 28,03 triệu bao và sản xuất cà phê robusta Brazil tiếp tục phục hồi, tăng 16,1% lên 13,46 triệu bao trong niên vụ 2017 - 2018.

 

Tại Ấn Độ, nơi sản xuất cả hai loại cà phê, sản lượng cà phê robusta ước tăng 12,3% lên 4,09 triệu bao do mưa đủ và lượng nước tưới sẵn có nhiều hơn. Sản lượng cà phê arabica dự báo tăng hơn 2,2%, lên 101,82 triệu bao.

 

Trong khi sản lượng của Colombia ước giảm 4,3% so với năm cà phê 2016 - 2017 xuống 14 triệu bao do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng tại bốn nhà sản xuất cà phê arabica lớn nhất khác đều tăng.

 

Sản lượng cà phê arabica của Brazil trong năm cà phê 2017 - 2018, gồm một phần vụ mùa mới, ước tăng 3,5% lên 44,23 triệu bao.

 

Sản lượng ở Honduras ước đạt 7,7 triệu bao, tăng 3,3% so với năm 2016 - 2017, đánh dấu năm tăng thứ tư liên tiếp. Ethiopia thu hoạch 7,65 triệu bao, tăng 4,8% so với năm ngoái. Sản lượng cà phê arabica của Peru ước tính tăng 0,8% ở 4,29 triệu bao.