Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

31/10

Ngày

01/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.830

1.798

-32

Đăk Lăk

VND/kg

41.100

40.500

-600

Lâm Đồng

VND/kg

40.000

39.400

-600

Gia Lai

VND/kg

40.900

40.300

-600

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước đã tuột khỏi mốc 40.000 đồng/kg chỉ còn 39.400 đồng/kg tại Lâm Đồng, giá cao nhất tại Đăk Lăk ở 40.500 đồng/kg.

Nông dân trồng cà phê ở các vùng trọng điểm Tây nguyên cho biết, họ không thể hái sớm do thời tiết âm u kéo dài cản trở việc phơi sấy nhưng có thể giúp chất lượng hạt cà phê đạt mức cao hơn nhờ quả sẽ chín đều hơn. Tuy nhiên tin vui cho người trồng cà phê Tây Nguyên là năng suất cà phê năm nay khá cao, tăng lên khoảng 35% so với năm trước.