Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

02/11

Ngày

03/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.758

1.790

+32

Đăk Lăk

VND/kg

39.800

40.400

+600

Lâm Đồng

VND/kg

38.700

39.300

+600

Gia Lai

VND/kg

39.600

40.200

+600

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước đã chấm dứt chuỗi sụt giảm liên tiếp bằng một mức tăng khá theo đà tăng của giá robusta trên thị trường kỳ hạn London. Giá chốt mức thấp nhất ở 39.300 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở mức 40.400 đồng/kg tại Đăk Lăk. Tháng tới nguồn cung cà phê của Việt Nam kỳ vọng đạt mức cao.

Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, công hái cà phê trên địa bàn thành phố lên tới 2.000 đồng/kg, tức công hái đã chiếm 25% thu nhập từ cà phê. Sức ép từ giá công hái đang khiến nông dân Đà Lạt năm nay thiệt hại nhiều do cà phê thấp và năng suất giảm. Tại các huyện trồng cà phê lân cận, giá công hái cũng tăng từ 160.000/công năm 2016 lên 200.000 đồng/công năm 2017. Tuy nhiên, giá công hái cao nhưng vẫn thiếu người hái cà phê, gây sức ép lớn tới thời điểm thu hoạch rộ.