Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

03/1

Ngày

04/1

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.653

1.655

+2

Đăk Lăk

VND/kg

36.300

36.300

0

Lâm Đồng

VND/kg

35.700

35.700

0

Gia Lai

VND/kg

36.500

36.500

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Mặc cho sàn robusta thế giới tăng nhẹ, giá cà phê nội địa vẫn lặng sóng. Giá thấp nhất ở 35.700 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất vẫn ở 36.500 đồng/kg tại Gia Lai.

Tổng cục Thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2017 chỉ đạt 1,42 triệu tấn, giảm 20% so với năm 2016. Trong giai đoạn này, khả năng giá nội địa tăng mạnh là không cao. Theo chuyên gia phân tích Nguyễn Quang Bình, xuất khẩu giảm gặp giá trong chu kỳ giảm, cho thấy ảnh hưởng của yếu tố cung-cầu lên giá kỳ hạn là không đáng kể so với các tác động khác như chính sách tiền tệ các nước nhất là đồng USD, luồng vốn phân cho các sàn hàng hóa khác có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Hướng giá trong những tháng đầu năm 2018 có tăng lại hay không còn phụ thuộc các yếu tố giá trị đồng USD có tiếp tục yếu hay không, giá dầu thô và kim loại có hấp dẫn để hút bớt vốn từ các sàn cà phê hay không.