Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

05/8

Ngày

07/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.051

2.051

0

Đăk Lăk

VND/kg

45.900

45.900

0

Lâm Đồng

VND/kg

45.300

45.200

-100

Gia Lai

VND/kg

46.100

45.900

-200

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Với mức giá này, giao dịch tại thị trường nội địa vẫn không mấy sôi động bởi đã sắp hết vụ 2016/17. Lượng cà phê trong nước xuất khẩu sụt giảm chỉ với 106.000 tấn trong tháng 7 vừa qua. Tính cả bảy tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu được 937.000 tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn nguồn TTXVN, tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 203.357 ha cà phê, chủ yếu là cà phê của các nông hộ chiếm trên 90% diện tích (các doanh nghiệp chỉ chiếm 10% diện tích) với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, các nông hộ tự trồng, tự chăm sóc, quản lý. Do vậy, tỉnh này cần sớm tổ chức lại sản xuất ngành hàng cà phê, nhất là khuyến khích nông hộ thành lập các hợp tác xã, tổ sản xuất….để thuận tiện trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cũng như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cà phê. Tỉnh cũng sớm có cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các nông hộ, đơn vị tập thể ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cà phê nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.